TOURS CHÂU ÂU

Sắp xếp theo:
TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: BALAN-HUNGARY –SLOVAKIA- ÁO - SÉC - ĐỨC  15 NGÀY 14 ĐÊM: Thưởng Ngoạn Mùa Thu Đông Âu TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: BALAN-HUNGARY –SLOVAKIA- ÁO - SÉC - ĐỨC  15 NGÀY 14 ĐÊM: Thưởng Ngoạn Mùa Thu Đông Âu
SALE
77.500.000₫ 79.500.000₫

Nơi khởi hành: Toàn quốc

Nơi đến: Ba Lan

Ngày đi: 11/09/2019

Ngày đi: 16/10/2019

Thời gian: 15 Ngày/ 14 Đêm

Tour Nga-Bắc Âu: MOSCOW-ST.PETERSBURG-HELSINKI–STOCKHOLM–KARLSTAD–OSLO–COPENHAGEN- 16N15D -k/h: 20/09/19 Tour Nga-Bắc Âu: MOSCOW-ST.PETERSBURG-HELSINKI–STOCKHOLM–KARLSTAD–OSLO–COPENHAGEN- 16N15D -k/h: 20/09/19
SALE
99.500.000₫ 105.500.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Bắc Âu

Nơi đến: LB Nga

Ngày đi: 20/09/2019

Tour Bắc Âu: HÀ NỘI -HELSINKI – STOCKHOLM – KARLSTAD – OSLO – COPENHAGEN – HÀ NỘI 10 ngày 9 đêm khởi hành 2019 Tour Bắc Âu: HÀ NỘI -HELSINKI – STOCKHOLM – KARLSTAD – OSLO – COPENHAGEN – HÀ NỘI 10 ngày 9 đêm khởi hành 2019
SALE
70.500.000₫ 73.500.000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 16/07/2019

Tour Anh-Scotland: HÀ NỘI – LONDON – BATH – COTSWOLDS – OXFORD - STRATFORD-UPON-AVON - CHESTER - MANCHESTER – EDINBURG - YORK - LONDON-HA NOI 9 NGÀY 8 ĐÊM Tour Anh-Scotland: HÀ NỘI – LONDON – BATH – COTSWOLDS – OXFORD - STRATFORD-UPON-AVON - CHESTER - MANCHESTER – EDINBURG - YORK - LONDON-HA NOI 9 NGÀY 8 ĐÊM
SALE
70.500.000₫ 73.500.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 16/07/2019

Ngày đi: 18/06/2019

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

TOUR CHÂU ÂU 3 NƯỚC PHÁP-THUỴ SĨ-Ý 10N9D TOUR CHÂU ÂU 3 NƯỚC PHÁP-THUỴ SĨ-Ý 10N9D
59.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi khởi hành: Toàn quốc

Ngày đi: 06/02/2019

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

TOUR CHÂU ÂU 4 NƯỚC PHÁP-BỈ-HÀ LAN-ĐỨC 2019 TOUR CHÂU ÂU 4 NƯỚC PHÁP-BỈ-HÀ LAN-ĐỨC 2019
53.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi khởi hành: Sài Gòn

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi khởi hành: Toàn quốc

Nơi đến: Châu âu

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: BALAN-HUNGARY –SLOVAKIA- ÁO - SÉC - ĐỨC  15 NGÀY 14 ĐÊM TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: BALAN-HUNGARY –SLOVAKIA- ÁO - SÉC - ĐỨC  15 NGÀY 14 ĐÊM
79.500.000₫

Nơi khởi hành: Toàn quốc

Nơi đến: Ba Lan

Ngày đi: 14/09/19

Ngày đi: 20/08/19

Thời gian: 15 Ngày/ 14 Đêm

TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: HUNGARY-SLOVAKIA-ÁO-SÉC-ĐỨC. 12 NGÀY 11 ĐÊM TOUR KHÁM PHÁ ĐÔNG-TÂY ÂU 2019: HUNGARY-SLOVAKIA-ÁO-SÉC-ĐỨC. 12 NGÀY 11 ĐÊM
SALE
70.500.000₫ 74.500.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Châu âu

Ngày đi: 24.04.2019

Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm

Tour Châu Âu:   HÀ NỘI - PHÁP - ITALY – SLOVENIA – ÁO - SÉC - Hành trình Tây - Đông Âu 2018 Tour Châu Âu:   HÀ NỘI - PHÁP - ITALY – SLOVENIA – ÁO - SÉC - Hành trình Tây - Đông Âu 2018
SALE
66.900.000₫ 68.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 09/10/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu 2018 Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu 2018
SALE
58.900.000₫ 59.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý

Ngày đi: 22/06/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu 2018 Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu 2018
SALE
59.900.000₫ 67.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý

Ngày đi: 28/04/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

Tour Châu Âu: Pháp - Thụy sỹ - Ý - Tây Ban Nha (12 ngày/11 đêm) Tour Châu Âu: Pháp - Thụy sỹ - Ý - Tây Ban Nha (12 ngày/11 đêm)
SALE
69.500.000₫ 72.500.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: PHÁP - THỤY SỸ - Ý - TÂY BAN NHA

Ngày đi: 14/07/2018

Ngày đi: 21/06/2018

Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm

Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu: k/h 24/04/2018 Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - Hành trình Tây Âu: k/h 24/04/2018
SALE
59.900.000₫ 67.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý

Ngày đi: 28/04/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

Tour Châu Âu: Pháp - Thụy sỹ - Ý - Tây Ban Nha (12 ngày/11 đêm) K/H: 24.04.2018 Tour Châu Âu: Pháp - Thụy sỹ - Ý - Tây Ban Nha (12 ngày/11 đêm) K/H: 24.04.2018
67.500.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: PHÁP - THỤY SỸ - Ý - TÂY BAN NHA

Ngày đi: 24/04/2018

Thời gian: 11 Ngày/10 Đêm

Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - k/h 28/04/2018 Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10 ngày 9 đêm) - k/h 28/04/2018
SALE
59.900.000₫ 67.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Pháp-Thụy Sĩ-Ý

Ngày đi: 28/04/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9 ngày 8 đêm) kh 22/12/2017 PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9 ngày 8 đêm) kh 22/12/2017
SALE
57.900.000₫ 59.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 22/12/2017

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10ngày 9 đêm) kh 17/02/2018 Tour Châu Âu: PHÁP - THỤY SĨ - Ý (10ngày 9 đêm) kh 17/02/2018
SALE
62.900.000₫ 67.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 17/02/2018

Thời gian: 10 Ngày/ 9 Đêm

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9 ngày 8 đêm) kh 18/02/2018 PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9 ngày 8 đêm) kh 18/02/2018
SALE
56.900.000₫ 59.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Ngày đi: 18/02/2018

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm