Lịch tàu Sapsan ờ LB Nga

LỊCH TÀU SAPSAN

Matxcova – Sait - Peterburg

(thực hiện từ 1 tháng 10 năm 2015)

Hành trình

№ Tàu

Ngày trong tuần

Khởi hành từ Matxcova

(Nhà ga Leninski)

Đến Saint-Peterburg  
(Nhà ga Mátkovski)

Thời gian

752

Hàng ngày

05:40

09:20

3 giờ 40 phút

754

Hàng ngày

07:30

11:30

4 giờ 00 phút

756

Hàng ngày

07:40

11:40

4 giờ 00 phút

758

Hàng ngày

09:30

13:20

3 giờ 50 phút

760

Hàng ngày

09:40

13:30

3 giờ 50 phút

770

Hàng ngày

15:30

19:20

3 giờ 50 phút

772

Hàng ngày

15:40

19:30

3 giờ 50 phút

778

Hàng ngày

19:30

23:30

4 giờ 00 phút

780

Hàng ngày

19:40

23:40

4 giờ 00 phút

 

Sait -Peterburg - Matxcovasơn nhà

 

№ Tàu

Ngày trong tuần

Khởi hành từ Saint-Peterburg  
(Nhà ga Mátkovski)

Đến Matxcova

(Nhà ga Leninski)

Thời gian

751

Hàng ngày

05:30

09:10

3 giờ 40 phút

753

Hàng ngày

07:00

11:00

4 giờ 00 phút

755

Hàng ngày

07:10

11:10

4 giờ 00 phút

765

Hàng ngày

13:00

17:00

4 giờ 00 phút

767

Hàng ngày

13:10

17:10

4 giờ 00 phút

769

Hàng ngày

15:00

18:50

3 giờ 50 phút

771

Hàng ngày

15:10

19:00

3 giờ 50 phút

777

Hàng ngày

19:00

23:00

4 giờ 00 phút

779

Hàng ngày

19:10

23:10

4 giờ 00 phút

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: