Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
TOUR CANADA-CU BA: TORONTO - KINGSTON - NIAGARA FALLS  VARADEO - HAVANA 10N9D TOUR CANADA-CU BA: TORONTO - KINGSTON - NIAGARA FALLS  VARADEO - HAVANA 10N9D
SALE
80.900.000₫ 81.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Canada

Nơi đến: Cu Ba

Ngày đi: 11/10/2018

Ngày đi: 18/11/2018

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

TOUR CANADA: TORONTO-KINGSTON-THOUSAND ISLAND-NIAGAVA FALL-VANCOUVER-VICTORIA 9N8Đ TOUR CANADA: TORONTO-KINGSTON-THOUSAND ISLAND-NIAGAVA FALL-VANCOUVER-VICTORIA 9N8Đ
SALE
66.900.000₫ 68.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Canada

Ngày đi: 11/10/2018

Ngày đi: 18/11/2018

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

TOUR CANADA: TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY - FESTIVAL HOA TUYLIP - k/h 20/05/2017 TOUR CANADA: TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY - FESTIVAL HOA TUYLIP - k/h 20/05/2017
74.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Canada

Ngày đi: 20/05/2017

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm

TOUR CANADA: TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY - FESTIVAL HOA TUYLIP - k/h 15/05/2018 TOUR CANADA: TOÀN CẢNH ĐÔNG TÂY - FESTIVAL HOA TUYLIP - k/h 15/05/2018
72.900.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Canada

Ngày đi: 15/05/2018

Thời gian: 9 Ngày/ 8 Đêm